SESJA W MIEŚCIE: O lodowisku na Rynku, szkołach, drogach i kredycie (RETRANSMISJA)

27-10-2017

KROSNO / PODKARPACIE. Zapraszamy do oglądania retransmisji z obrad L sesji Rady Miasta Krosna. W porządku między innymi o: urządzeniu lodowiska na Rynku, dostosowaniu sieci szkół do nowych przepisów, zadaniach związanych z infrastrukturą drogową oraz o kredycie długoterminowym. Zapraszamy do obejrzenia retransmisji.

Retransmisja na żywo widoczna u góry ekranu

Zbigniew Kubit – Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał L sesję Rady Miasta. Posiedzenie odbędzie się 27 października 2017 r. (tj. piątek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro) z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Rocznego programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. (projekt Nr L/1072 /17),
  2. zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie (projekt Nr L/1073 /17),
  3. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy (projekt Nr L/1074 /17),
  4. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2017( projekt Nr L/1075 /17),
  5. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2017 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr L/1076 /17),
  6. projektu zmiany uchwały Rady Miasta Krosna XL/838/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe (projekt Nr L/1077 /17),
  7. projektu zmiany uchwały Rady Miasta Krosna XL/839/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr L/1078 /17),
  8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno i Gminą Dukla w przedmiocie wspólnej realizacji inwestycji budowy kolektora tłoczonego na terenie Gminy Dukla i Gminy Miejsce Piastowe (projekt Nr L/1079 /17),
  9. zmiany uchwały Nr XXXVIII/794/16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad oraz trybu kształtowania nazewnictwa obiektów infrastruktury miejskiej na terenie Miasta Krosna, zmienioną uchwałą Nr XXXIX/820/17 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2017 r. (projekt Nr L/1080 /17),
  10. gospodarki nieruchomościami/dot. m.in. nabycia, sprzedaży i wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony (projekty od Nr L/1081/17 do Nr L/ 1093 /17),
  11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na wykonanie konserwacji drzewostanu na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie (projekt Nr L/1094 /17),
  12. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych(projekt Nr L/1095 /17),
  13. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych(projekt Nr L/1096/17),
  14. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna” (projekt Nr L/1097/17),
  15. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Urządzenie i utrzymanie lodowiska na płycie Rynku” (projekt Nr L/1098/17),
  16. zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej (projekt Nr L/1099/17),
  17. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno – Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie” (projekt Nr L/1100 /17),
  18. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (projekt Nr L/1101 /17),
  19. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr L/1102/17),
  20. zaciągnięcia kredytu długoterminowego (projekt Nr L/1103/17).
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
 5. Odpowiedzi na zapytania.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

Terminy posiedzeń Komisji

foto: tviwonicz.pl / archiwumDodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • twój komentarz zostanie wyróżniony
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki)
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.